<   Zpět na úvodní stranu

Aktuality

Síť na situaci na Ukrajině reaguje, jak umí: zapojuje experty a občanskou společnost

05. 04. 2022

Síť k ochraně demokracie se v souvislosti s děním na Ukrajině zapojuje způsobem, který je jí vlastní. Přinesla stanovisko bezpečnostních expertů a zorganizovala sběr expertních podnětů k opatřením z různých oblastí. Podněty předává dalším organizacím, které je v podobě konkrétních doporučení navrhují politikům. Pro kroky, které jsou potřebné, se Síti zároveň daří mobilizovat občanskou společnost. Na podnět svých členů formulovala prohlášení na podporu Ukrajině a proti paušálnímu odsuzování Rusů a Bělorusů, která ve společnosti i médiích našla velkou odezvu.

Odmítáme kolektivní vinu. Plošné odsuzování Rusů a Bělorusů Ukrajině nepomáhá. Podpořme je v odporu vůči Putinově agresi

04. 03. 2022

Spolu s vlnou solidarity s Ukrajinou se v posledních dnech častěji objevují projevy paušálního odsuzování občanů Ruska a Běloruska. Vystupování proti jednotlivcům čistě na základě jejich národnosti nelze považovat za projev solidarity Ukrajině. Vzhledem k závažnosti těchto okolností koordinátor Sítě k ochraně demokracie, Rekonstrukce státu, na podnět Sdružení pro integraci a migraci, vyzývá veřejnost k odmítání jakéhokoliv paušálního odsuzování občanů Ruska a Běloruska a zejména kroky, které by je vylučovaly z běžného života v České republice.

Česko musí zmrazit majetky ruských oligarchů a usnadnit přijetí uprchlíků z Ukrajiny, shodli se experti na debatě

04. 03. 2022

Ruská invaze na Ukrajinu staví českou vládu před nové výzvy. Kromě samotné podpory Ukrajiny a jejího boje proti ruské armádě hledá vláda cesty, jak se připravit na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Rekonstrukce státu spolu se Sítí k ochraně demokracie a dalšími partnery uspořádala expertní debatu, ze které vyplynula řada doporučení vládě ke konkrétním krokům a legislativním změnám.

Stojíme za Ukrajinou. Ke společné výzvě se připojují organizace a lidé z celého Česka

25. 02. 2022

Ukrajina se včera probudila do války. Rusko svojí agresí vůči Ukrajině podle bezpečnostních expertů porušilo všechny platné psané i nepsané mezinárodní normy použití síly i základní principy mezinárodního práva. Síť k ochraně demokracie připravila společného prohlášení pro všechny organizace, firmy a jednotlivce, kteří chtějí alespoň symbolicky vyjádřit Ukrajině svou podporu. K výzvě už se připojily desítky organizací a jednotlivců.

Členové Sítě k ochraně demokracie debatovali o společných demokratických základech

17. 09. 2021

Ve středu 15. září v podvečer se konala debata členů Sítě k ochraně demokracie o tom, co vlastně chráníme, když chráníme demokracii. Cílem debaty bylo zamyšlení nad skutečným významem demokratických hodnot a principů. Ale také připomenutí role Sítě k ochraně demokracie a posílení vazeb mezi členskými organizacemi.

Síť k ochraně demokracie slaví první rok

02. 07. 2021

Loňský rok byl v mnoha oblastech náročný, pandemie zastavila svět a vláda v rámci boje s covidem musela přistoupit k omezování práv a svobod v rozsahu, jaký jsme si dříve neuměli ani představit. Demokracie se ale neotřásla a malý díl na tom měla snad i Síť k ochraně demokracie, která po celý rok pečlivě hlídala možné hrozby. V těchto dnech Síť slaví první rok svého fungování. Pojďme se za ním ohlédnout.