<   Aktuality

Členové s experty a diskutovali výzvy české demokracie

Sdílet:
07. 11. 2022

Jak se daří české demokracii? Tento název neslo historicky první setkání expertů a zástupců členských organizací Sítě k ochraně demokracie. Energie, potenciál, důvěra. Taková slova jsme mohli slyšet v hojném počtu a krásných prostorech blízko Pražskému hradu.

Hlavním důvodem pro setkání bylo představení Zprávy o stavu české demokracie, ve které experti a expertky v osmi klíčových oblastech hodnotí hlavní trendy, rizika a příležitosti pro demokracii na základě událostí posledního půl roku. Síť se stala unikátní strukturou pro sběr podnětů ke stavu české demokracie, ve kterém se potkává expertiza fora expertu a členů sítě. 

Osm klíčových oblastí pro fungování demokracie představilo osm expertů zastupujících danou oblast, kdy každý tu svou stručně představil a zmínil nejpalčivější problémy, i pozitiva za poslední půlrok. Experti oceňují spolupráci Sítě k ochraně demokracie s Evropskou komisí, kam Síť přispěla svými podněty do Zprávy o stavu právního státu. Součástí tvorby tohoto reportu byl rozsáhlý konzultační proces, v rámci kterého se koordinátoři Sítě k ochraně demokracie sešli se zástupci Komise a poskytli své expertní podněty. Tyto podněty Komise zohlednila a v reportu zahrnula. 

Následná diskuze umožnila posbírat reakce a obsahové podněty od účastníků setkání na vývoj Sítě a zaměření se na další půlroční Zprávu o stavu demokracie. Zástupkyně Demokratického kruhu a Milionu chvilek připomněly potřebu zavedení korespondenční volby. Zástupkyně Zeleného kruhu doporučila, abychom se věnovali tématu omezování demokracie pod záminkou ochrany životního prostředí. ‚‚Očekávám, že budou sílit tendence omezování deliberačních a ochranných mechanismů ve jménu výstavby jaderných reaktorů a energetické bezpečnosti,‘‘ varovala Mgr. Petra Kolínská. 

Expert pracovní skupiny Politická lidská práva Jan Hořeňovský naopak upozornil, že základní politická práva jako jsou právo na shromažďování, svoboda projevu a práva na informace, se ocitají pod velkým tlakem v důsledku protivládních demonstrací, šíření dezinformací a snahy bránit se zneužívání informací nepřátelskými mocnostmi. ‚‚Proto je třeba důkladně vysvětlovat, k čemu tato základní práva slouží a že dílčí zájmy jako je například boj proti pandemii nebo dezinformacím nemohou tato základní práva převažovat,‘‘ uzavírá. 

Setkání tak umožnilo propojit perspektivy expertů a členů. Ti nadnesli témata, která vnímají jako podstatná pro fungování české demokracie. Příležitost byla také vyjádřit se k tématům spojeným se samotnou Sítí, jejím fungováním a také prostor pro připomínky či návrhy ke zlepšení. Síť si od účastníků vyslechla pozitivní hodnocení a také spoustu implementačních a procesních doporučení, díky kterým se může nadále zdokonalovat a rozšiřovat. ‚‚Jsem opravdu poctěná, že můžeme být součástí takové velké sítě, za kterou cítím hodně velkou energii a expertizu z mnoha rozdílných skupin jako jsou akademici, praktici, právníci a občanská společnost,‘‘ sdělila na adresu Sítě Jana Miléřová, expertka a zástupkyně členské organizace Glopolis. 

Diskuze se vyvinula v přátelské setkání, které se protáhlo i nad očekávání a naplnil se tak primární cíl Sítě – propojení členských organizací a jejích zástupců, kterým záleží na demokracii napříč republikou i názorovým spektrem. Děkujeme všem za spolupráci a účast. 

Setkání proběhlo v prostorech Šternberského paláce na Pražském hradě v kavárně Mezi řádky. Kavárna je součástí skupiny sociálních podniků Etincelle, která je členskou organizací Sítě. Dává práci až 200 lidem s hendikepem ve vlastní síti kaváren, pekáren či pražíren kávy. Vedení Etincelle tímto děkujeme.

O Síti k ochraně demokracie

Ve spolupráci s experty sledujeme a vyhodnocujeme dlouhodobé trendy, informujeme o nich členy Sítě, občanskou společnost a média a s jejich pomocí odvracíme akutní hrozby pro demokracii. V Síti propojujeme firmy, neziskové organizace, neformální skupiny, i jednotlivce. Jak konkrétně se členové zapojí, už je na nich samotných. Kdokoliv má možnost upozornit na možnou hrozbu pro demokracii. Pokud spolupracující experti usoudí, že hrozí porušení Ústavy nebo Listiny základních práv a svobod, spouštíme tzv. červenou výzvu. 

Spolupracuje s námi již více než 80 expertů a expertek, 180 členských organizací a tisíce jednotlivců. Díky nim máme milionový dosah. O tom, co se děje, rychle informujeme všechny členy Sítě a navrhujeme různé možnosti, jak přispět k odvrácení hrozby. Členy žádáme také o to, aby tyto informace šířili dále do občanské společnosti. Naši členové podali už téměř 30 výzev.

Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.