<   Aktuality

Připojte se k prohlášení „Odmítáme účast ruských sportovců na Olympijských hrách v Paříži“

Sdílet:
28. 02. 2023

Eliška Wagnerová, Petr Pithart, Magda Vášáryová, Václav Malý, Daniel Kroupa a další garanti a garantky Sítě k ochraně demokracie ve veřejném prohlášení odmítají účast ruských sportovců na Olympijských hrách v Paříži. Tento krok považují za důležité opatření na obranu mezinárodního uspořádání založeného na mírové spolupráci států a vládě práva. Upozorňují, že bez něj není možné naplňovat demokratické principy a ochranu lidských práv, které jsou zakotvené v Ústavě České republiky. Podle agentury Median je proti účasti Rusů na olympiádě většina obyvatel Česka. K prohlášení se svým podpisem připojují jednotlivci a organizace po celé republice.

  

Připojte se k prohlášení

Vyplňte tento formulář a připojte se k prohlášení svým podpisem. Vyjádřit podporu můžete jako jednotlivec nebo organizace (přehled signatářů a signatářek najdete tady). 

Pomozte nám prohlášení sdílet na sociálních sítích:

Veřejné prohlášení: Odmítáme účast ruských sportovců na Olympijských hrách v Paříži

Už rok trvá válka na Ukrajině, kterou Rusko porušuje základní normy mezinárodního práva. Zpochybňuje tím samu existenci jiného státu zastoupeného na Olympijských hrách. Ostře odmítáme účast ruských sportovců a sportovkyň na Letních olympijských hrách 2024 v Paříži. Vyjadřujeme podporu krokům, které k tomuto cíli přispívají na úrovni české diplomacie. Zároveň souhlasíme s aktuálně platnými sankcemi vůči Rusku, které Mezinárodní olympijský výbor přijal v loňském roce a které nadále podporují Národní sportovní agentura a Český olympijský výbor. Vyloučení ruských sportovců a sportovkyň je jedním z dílků mozaiky opatření na obranu mezinárodního uspořádání založeného na mírové spolupráci států a vládě práva. Bez něj není možné naplňovat demokratické principy a ochranu lidských práv, které má Česká republika zakotvené v Ústavě.

Ruská federace svým pokusem o anexi ukrajinského území a nevyprovokovanou a neodůvodněnou útočnou válkou proti tomuto svrchovanému státu porušuje kogentní normy mezinárodního práva. Pošlapává zásady mírové spolupráce mezi státy zakotvené v Chartě OSN a zpochybňuje architekturu poválečného uspořádání Evropy. Kroky Ruska opakovaně a tvrdě odsoudilo také Valné shromáždění OSN. Vzhledem k povaze mezinárodního práva a absenci centralizovaných mechanismů pro jeho vymáhání je nezbytné, aby na jeho porušení členské státy OSN důsledně reagovaly všemi dostupnými právními prostředky. Jedině tak lze na mezinárodní úrovni zajistit vládu práva. Zvláště za situace, kdy k jeho porušení došlo ze strany stálého člena Rady bezpečnosti.

Vymezujeme se proto proti účasti sportovců a sportovkyň státu, který se zpronevěřil základním normám mezinárodního práva, na Olympijských hrách. Olympijští sportovci jsou nevyhnutelně vnímáni jako reprezentanti svých států. Sportovní úspěch má potenciál prosazovat politické cíle, posilovat legitimitu státu i národní prestiž na světové scéně. To platí nejen v případě, kdy sportovci a sportovkyně závodí pod vlajkou svého státu, ale také, když se sportovního klání účastní ve formálně neutrálních barvách. Proto zásadně nesouhlasíme s návrhem Mezinárodního olympijského výboru, který prozkoumává cesty, jak umožnit návrat ruských sportovců a sportovkyň do soutěží.

Podepsaní garanti a garantky Sítě k ochraně demokracie:

Mgr. Magda Vašáryová, Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c., Ing. Zbyněk Frolík, Mgr. Rut Kolínská, Mgr. Daniel Kroupa, Ph. D., Ing. Mgr. Oldřich Kužílek, Mons. Mgr. Václav Malý, Ing. Edvard Outrata, Lída Rakušanová, JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.

Zdroje:

O Síti k ochraně demokracie

Síť k ochraně demokracie je nezávislou iniciativou, která propojuje přední experty a expertky s občany, kterým záleží na demokracii – napříč republikou i názorovým spektrem. V tématech důležitých pro fungování demokracie vyhodnocujeme to podstatné, sdílíme informace a výzvy k akci. 80 expertů a expertek. 180 členských organizací a tisíce jednotlivců. Milionový dosah. Podporujeme se navzájem a když je to třeba, jednáme. Iniciativu koordinuje Rekonstrukce státu.

Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.