<   Aktuality

Stanovisko expertů Sítě k ruské agresi na Ukrajině

Sdílet:
24. 02. 2022

Rusko svojí agresí vůči Ukrajině porušilo všechny platné psané i nepsané mezinárodní normy použití síly i základní principy mezinárodního práva i evropské bezpečnostní architektury. Porušilo principy rovnosti států, zdržení se hrozby, použití síly, nedotknutelnosti státních hranic nebo mírového řešení sporů. Agrese by měla být odsouzena všemi, a to nejen demokratickými státy, které mají zájem na existenci mezinárodní společnosti, kde platí základní pravidla upravující vztahy mezi členy.

Ruská invaze může mít zásadní dopady nejen na Ukrajinu, ale i na mezinárodní společenství a Českou republiku. Lze očekávat pokračující rozpínavost Ruské federace a stupňující se tlak její revizionistické politiky, přičemž následující měsíce mohou být určující pro budoucí podobu bezpečnostního prostředí v Evropě na desítky let dopředu. Bezprostředními dopady pak budou zejména ekonomické, které se promítnou do vlny zdražení energií a snížení životní úrovně občanů i v České republice.

Chceme-li ale pomoci Ukrajině hájit svou demokracii a svobodu, je to nezbytná daň. Jako občané můžeme podpořit humanitární sbírky a vstřícně otevřít náruč ukrajinským uprchlíkům. Proaktivně by k podpoře Ukrajiny měla nadále přistupovat zejména Vláda ČR. Mezi klíčové kroky, které by měla vláda podniknout, patří:

  • rychlá, efektivní a robustní humanitární pomoc,
  • společně se spojenci přistoupit k nejtvrdším variantám sankcí včetně odpojení Ruska od platebního systému SWIFT,
  • iniciovat a podporovat zlepšování politiky odstrašení a obrany v rámci východního křídla NATO,
  • příkladně alokovat finanční zdroje na českou zahraniční a obrannou politiku,
  • jasná a zacílená opatření ke snižování závislosti a dalších zranitelností,
  • podpora strategie EU a NATO k zadržování expanzivních ambicí Ruska,
  • vytvořit podmínky, aby se Praha stala jedním z center politického a kulturního exilu z Ukrajiny i Ruska,
  • zajistit koordinaci a podporu samosprávám při usídlování uprchlíků,
  • zaměřit se na proruskou dezinformační scénu a tvrdě proti ní zakročit.

Za pracovní skupinu pro bezpečnost, obranu a zahraničí Sítě k ochraně demokracie:
Mgr. Vojtěch Bahenský
Ing. Pavel Bratinka
doc. PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D.
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Ing. Bc. Luděk Michálek
PhDr. Jan Paďourek
RNDr. Petr Zeman 
Miroslav Crha
koordinátor expertizy

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.