<   Aktuality

Stanovisko expertů Sítě k ruské agresi na Ukrajině

Sdílet:
24. 02. 2022

Rusko svojí agresí vůči Ukrajině porušilo všechny platné psané i nepsané mezinárodní normy použití síly i základní principy mezinárodního práva i evropské bezpečnostní architektury. Porušilo principy rovnosti států, zdržení se hrozby, použití síly, nedotknutelnosti státních hranic nebo mírového řešení sporů. Agrese by měla být odsouzena všemi, a to nejen demokratickými státy, které mají zájem na existenci mezinárodní společnosti, kde platí základní pravidla upravující vztahy mezi členy.

Ruská invaze může mít zásadní dopady nejen na Ukrajinu, ale i na mezinárodní společenství a Českou republiku. Lze očekávat pokračující rozpínavost Ruské federace a stupňující se tlak její revizionistické politiky, přičemž následující měsíce mohou být určující pro budoucí podobu bezpečnostního prostředí v Evropě na desítky let dopředu. Bezprostředními dopady pak budou zejména ekonomické, které se promítnou do vlny zdražení energií a snížení životní úrovně občanů i v České republice.

Chceme-li ale pomoci Ukrajině hájit svou demokracii a svobodu, je to nezbytná daň. Jako občané můžeme podpořit humanitární sbírky a vstřícně otevřít náruč ukrajinským uprchlíkům. Proaktivně by k podpoře Ukrajiny měla nadále přistupovat zejména Vláda ČR. Mezi klíčové kroky, které by měla vláda podniknout, patří:

  • rychlá, efektivní a robustní humanitární pomoc,
  • společně se spojenci přistoupit k nejtvrdším variantám sankcí včetně odpojení Ruska od platebního systému SWIFT,
  • iniciovat a podporovat zlepšování politiky odstrašení a obrany v rámci východního křídla NATO,
  • příkladně alokovat finanční zdroje na českou zahraniční a obrannou politiku,
  • jasná a zacílená opatření ke snižování závislosti a dalších zranitelností,
  • podpora strategie EU a NATO k zadržování expanzivních ambicí Ruska,
  • vytvořit podmínky, aby se Praha stala jedním z center politického a kulturního exilu z Ukrajiny i Ruska,
  • zajistit koordinaci a podporu samosprávám při usídlování uprchlíků,
  • zaměřit se na proruskou dezinformační scénu a tvrdě proti ní zakročit.

Za pracovní skupinu pro bezpečnost, obranu a zahraničí Sítě k ochraně demokracie:
Mgr. Vojtěch Bahenský
Ing. Pavel Bratinka
doc. PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D.
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Ing. Bc. Luděk Michálek
PhDr. Jan Paďourek
RNDr. Petr Zeman 
Miroslav Crha
koordinátor expertizy