<   Zpět na úvodní stranu

Aktuality

Červená výzva: Vyhlášení nouzového stavu je v rozporu s ústavním pořádkem ČR

15. 02. 2021

Vláda nemá právo v rozporu s vůlí Poslanecké sněmovny vyhlásit nouzový stav. Opětovným vyhlášením obchází nesouhlas poslanců s prodloužením nouzového stavu a narušuje princip dělby moci. Iniciátor výzvy navrhuje ostatním členům Sítě, aby vyzvali vládu, poslance a senátory k nápravě protiprávního stavu. Zákonodárci by měli okamžitě učinit kroky k tomu, aby nezbytná protiepidemická opatření vlády byla v souladu s právem a ústavním pořádkem.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.