<   Aktuality

Červená výzva: Vyhlášení nouzového stavu je v rozporu s ústavním pořádkem ČR

Sdílet:
15. 02. 2021

Vláda nemá právo v rozporu s vůlí Poslanecké sněmovny vyhlásit nouzový stav. Opětovným vyhlášením obchází nesouhlas poslanců s prodloužením nouzového stavu a narušuje princip dělby moci. Iniciátor výzvy navrhuje ostatním členům Sítě, aby vyzvali vládu, poslance a senátory k nápravě protiprávního stavu. Zákonodárci by měli okamžitě učinit kroky k tomu, aby nezbytná protiepidemická opatření vlády byla v souladu s právem a ústavním pořádkem.

Zástupci jedné z členských organizací Sítě, Frank Bold, vyhodnotili, že vyhlášením nouzového stavu s platností od 15. února vláda jednala protiústavně. Iniciovali proto vznik červené výzvy, která v nejzávažnějších případech ohrožení demokratických principů umožňuje oslovit všechny členy Sítě se žádostí o zapojení. 

Výzvu následně posoudili experti Sítě a potvrdili, že jednání vlády je velmi pravděpodobně v rozporu s Ústavou. Žádost hejtmanů totiž nemění podstatu a odůvodnění nouzového stavu, který dříve zamítla Poslanecká sněmovna. Vláda tak podle expertů Sněmovnu obchází a narušuje princip dělby moci.

Celé znění červené výzvy najdete zde:

Stanovisko skupiny expertů Sítě k ochraně demokracie:

„Postup vlády, kdy dne 14. 2. 2021 vyhlásila nouzový stav s odkazem na žádost hejtmanů, je v rozporu s ústavním pořádkem ČR. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR nevylučuje možnost, že by po nesouhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením nouzového stavu vláda mohla vyhlásit další nouzový stav, ať již s určitým časovým odstupem, během nějž se např. změní okolnosti, nebo vyhlásit nouzový stav pro jinak vymezené území, s jiným rozsahem omezovaných práv, apod. To však není případ nově vyhlášeného nouzového stavu, neboť ke změně okolností nedošlo, a jedná se tudíž o stejnou skutkovou podstatu. Žádost hejtmanů sama o sobě obsahové vymezení nouzového stavu nijak nemění. Jedná se proto fakticky o pokračování původního nouzového stavu, a vláda tak obchází nesouhlas Poslanecké sněmovny s jeho prodloužením, čímž popírá kontrolní funkci Sněmovny a narušuje princip dělby moci. Postup vlády zakládá nebezpečný precedent. Ústavní pravidla nelze dát stranou, kdykoli se to orgánům veřejné moci hodí.”

Podepsáni:

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. - člen pracovní skupiny pro ústavní systém

JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. - člen pracovní skupiny pro ústavní systém

JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D. - člen pracovní skupiny pro politická práva

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš - člen pracovní skupiny pro ústavní systém

Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. - člen pracovní skupiny pro ústavní systém

 
Eva Hromádková
komunikace Sítě
Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.