<   Aktuality

Zpráva o stavu ústavního systému, státního zastupitelství a soudnictví

Sdílet:
19. 04. 2024

Jedním z důležitých témat tohoto monitorovacího období byl posun ve vývoji novely zákona o státním zastupitelství, která prošla Ústavně právním výborem. I přes drobné výhrady oproti původnímu znění lze návrh považovat za pozitivní posun. Novela přesněji vymezuje pravidla pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a navíc nebude jejich funkční období časově neomezené. Zavádí se i výběrová řízení a požadavky na odborné znalosti, profesní zkušenosti a morální vlastnosti vedoucích státních zástupců. Zákon stanoví důvody pro odvolání nejvyššího státního zástupce vládou a toto odvolání bude přezkoumatelné Nejvyšším správním soudem.

V průběhu roku 2023 se ministr spravedlnosti opětovně pohyboval na hraně svých kompetencí ve vztahu k justici. Pokračují tak nežádoucí mocenské signály dovnitř justice.  Nově zvolený prezident Petr Pavel představuje v mnoha ohledech šanci na nastavení nových standardů, a to i ve vztahu k justici. Pozitivním příkladem je zavedení nového transparentnějšího způsobu výběru ústavních soudců. V některých oblastech přetrvává nedostatečná komunikace směrem k Senátu a netransparentnost v některých krocích ve vztahu k přidruženým organizacím. Kancelář prezidenta republiky tak posiluje nedůvěru; po éře prezidenta Zemana se od ní přitom očekává zásadní změna ve fungování a nastavení nových standardů. Klíčové proto bude sledovat, jak se prezidentu Pavlovi v této oblasti povede. 

Mezi hlavní trendy expertky a experti řadí:

Pozitivní trendy

  • Novela zákona o státním zastupitelství prošla Ústavně právním výborem.
  • Byla posílena transparentnost výběru soudců Ústavního soudu a k procesu proběhla i veřejná diskuze.
  • Zkvalitnil se senátní proces projednávání nominantů na ústavní soudce, který zvýšil zájem veřejnosti o toto téma.

Negativní trendy

  • Stále nedošlo ke změně problematického způsobu obsazování pozic vedoucích státních zástupců (krajští a vrchní státní zástupci). V této souvislosti sledujeme novelu o státním zastupitelství, která se zabývá i otázkou výběrových řízení na soudech.
  • Přetrvává nedostačující ohodnocení středního personálu na soudech a státních zastupitelstvích – osoby jsou trvale podhodnocené a to i ve vztahu k jiným pozicím v rámci státní správy. Odpovědnost, kterou tito zaměstnanci nesou, neodpovídá jejich ohodnocení a je tak ohrožen i výkon působnosti soudní moci. 
  • Nejvyšší soud nemá ambici sjednocovat judikaturu. Existují propastné rozdíly v judikatuře krajských soudů. 

Doporučení expertní skupiny pro další období:

  • Přijmout novelu zákona o státním zastupitelství a apelovat na její implementaci. 
  • Posílit transparentnost Kanceláře prezidenta republiky ve vztahu k přidruženým organizacím (Lesní správa Lány, Správa Pražského hradu a Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž). 
  • Vytvořit a veřejně zpřístupnit elektronickou databázi soudních rozhodnutí, což přispěje ke zmenšování dnes propastných rozdílů v judikatuře krajských soudů.
Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.