<   Aktuality

Vyřaďte z tendru o Dukovany uchazeče z nedemokratických zemí, vyzývají experti vládu

Sdílet:
15. 12. 2020

Skupina bezpečnostních expertek a expertů Sítě k ochraně demokracie doporučuje vládě, aby z výběrového řízení na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech předem vyřadila ruské a čínské zájemce. Ve společném stanovisku upozorňují na korupční rizika a varují před negativními dopady na demokracii. Apelují také na zajištění široké politické shody a poskytování informací členům Parlamentu.

Zapojení společností z nedemokratických režimů, které mají ambici mezinárodně prosazovat hodnoty v rozporu s principy demokracie a transparentnosti v mezinárodních vztazích, do výběrového řízení na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech představuje významné bezpečnostní riziko převažující nad zájmem získat ekonomicky výhodnější nabídku. Zahraniční zkušenosti s těmito dodavateli ukazují, že závislost na energetických společnostech z nedemokratických režimů otevírá prostor pro prosazování zahraničně-politických cílů těchto mocností, zvyšuje potenciál pro vydíratelnost země, může podrývat vnitro-politické demokratické procesy a přináší závažná korupční rizika. Doporučujeme proto respektovat stanovisko pracovní skupiny složené ze zástupců zpravodajských služeb a expertů silových resortů a v soutěži aplikovat bezpečnostní výjimku, tedy vyloučit z tendru společnosti napojené na státní aparát režimů, které tíhnou k autoritativnímu způsobu vládnutí - ruský Rosatom a čínský CGN. Vláda by současně měla usilovat o širokou expertní a politickou shodu a ve svém rozhodnutí ji reflektovat. V duchu demokratických principů by současně měla umožnit Parlamentu naplňovat jeho funkci kontrolního orgánu vlády, vztahující se i na otázky týkající se zajišťování bezpečnosti.”

Podepsaní experti Sítě k ochraně demokracie:

Ing. Pavel Bratinka
Ing. Bc. Luděk Michálek, Ph.D.
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
PhDr. Jan Paďourek
Ing. Mgr. Bohuslav Pernica, Ph.D.
RNDr. Petr Zeman

Experti pro ilustraci ekonomického prostředí, úrovně demokracie a korupčních rizik připojují mezinárodní hodnocení domovských států společností usilujících o účast ve výběrovém řízení na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech:

 
Eva Hromádková
komunikace Sítě

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.