<   Aktuality

Experti Sítě k ochraně demokracie: První polovina roku byla velkou zkouškou pro českou demokracii

Sdílet:
18. 12. 2020

Letošní rok je jeden z nejnáročnějších v české novodobé historii. Vláda byla na jaře kvůli ochraně zdraví přistoupit k nebývalému omezení svobody obyvatel. Experti několika pracovních skupin Sítě k ochraně demokracie poukazují na to, že řada kroků vlády byla nekoncepční nebo špatně komunikovaná. Většinu chyb lze chápat s ohledem na to, že stát i politická reprezentace stály před zcela novou výzvou.

Trendy v prvním pololetí v jednotlivých oblastech

Obrana, bezpečnost a zahraniční věci

Nejdůležitější událostí byl únik informací tajných služeb v případě tzv. ricinové aféry. Za problematický skupina považuje i návrh ministra obrany posílit pravomoci vlády na úkor Parlamentu v případě ohrožení státu.

Negativní trendy

 • Modernizace armády probíhá pomalu a netransparentně.
 • Vládní epidemiologická opatření mohou oslabit kontrolní mechanismy, a tím posílit extremistické a autoritářské tendence.
 • Bývalí generálové Armády ČR se přesouvají ke zbrojařským firmám, což zvyšuje jejich vliv na tvorbu obranné politiky.

Pozitivní trendy

 • Česko je na dobré cestě splnit závazek vlády vykázat do roku 2021 vojenské výdaje na úrovni 1,4 % HDP.
 • Pokusům o zneužití nouzového stavu se daří zabraňovat standardními parlamentními prostředky.

Ústavní systém

Nejhorším přešlapem prvního pololetí v rámci protiepidemických opatření bylo rozhodnutí vlády o odložení doplňovacích voleb do Senátu. Do budoucna experti očekávají, že bude probíhat soudní přezkum koronavirových opatření.

Negativní trendy

 • Opatření výkonné moci jsou neprofesionální, obsahují dílčí chyby a nedomyšlenosti.
 • Nejvyšší státní zástupce nehodlá dále jednat ve věci střetu zájmů Andreje Babiše – a to i přesto, že rozhodnutí, že Babiš přestupek nespáchal, sám označil za nesprávné.

Pozitivní trendy

 • Přestože v přijímání opatření docházelo k chybám, nešlo zřejmě o špatný úmysl. A část chyb se v takto nevídané situaci dá očekávat.
 • Zatím se zdá, že funguje soudní přezkum rozhodnutí výkonné moci.

Státní zastupitelství a soudnictví

Nejdůležitějším vývojem bylo jmenování Petra Angyalossyho předsedou Nejvyššího soudu. Prezidentův postup při jeho výběru ovšem nebyl netransparentní. Pracovní skupina upozorňuje na pomalý vývoj u klíčových novel exekučního řádu a zákona o státním zastupitelství.

Negativní trendy

 • S blížícím se koncem volebního období Poslanecké sněmovny lze očekávat zdržování protikorupčních zákonů, jejich neprojednání a „spadnutí pod stůl“.
 • Koronavirová krize se dotýká trestní justice, vede ke zvýšení výskytu domácího násilí a omezování práv osob ve výkonu trestu odnětí svobody.

Pozitivní trendy

 • Vydání publikace Mužské právo otevřelo debatu o tom, jestli současný právní systém má stejné dopady na muže a ženy.
 • Příprava zákona o ochránci práv dětí je nadějná, zdá se, že se podařilo vyřešit třecí plochy mezi kompetencemi ombudsmana a nově vznikající funkce.

Lidská práva (sociální práva)

Sociální oblasti se pandemie dotkla zvlášť závažně. Různá přijatá opatření trpěla řadou problémů – byla nedostatečná, neúčinná, špatně komunikovaná nebo dokonce ohrožující zranitelné skupiny.

Negativní trendy

 • Ombudsman nevykonává svou funkci řádně a zpochybňuje podstatu práv, která by měl chránit.
 • Koronavirová opatření byla chaotická, místy neúčinná a někdy dokonce nebezpečná pro ohrožené skupiny, například pro obyvatele sociálních služeb.
 • Koronavirová opatření i nová a připravovaná legislativa poškozují práva cizinců, migrantů a jejich dětí.

Pozitivní trendy

 • Projednává se novela zákona o zdravotních službách, která by mohla zrušit kojenecké ústavy, které poskytují pro děti do 3 let nevhodnou ústavní péči.
 • Lze pozorovat průběžné zlepšování v komunikaci vládních opatření.

Lidská práva (politická a občanská práva)

Omezování politických a občanských práv ve sledovaném období bylo bezprecedentní. Neopatrný přístup výkonné moci k pandemii omezil právo shromažďovací a konání zastupitelstev obcí, omezil cestování a ohrozil také ochranu osobních údajů.

Negativní trendy

 • Koronavirová opatření zasahují do oblasti politických práv, například omezením konání zastupitelstev obcí nebo shromažďovacího práva.
 • Navrhovaná rekodifikace stavebního práva omezí ochranu veřejných zájmů při stavebních záměrech a současně rozšíření institutu nepřijatelnosti kasační stížnosti sníží i úroveň soudní ochrany.
 • Návrh poslance Bartoška na novelu trestního zákoníku a nález Ústavního soudu v případě Pitomio směřují k omezování svobody projevu.

Pozitivní trendy

 • Dochází k pozitivnímu vývoji v judikatuře k zveřejňování platů zaměstnanců veřejné správy.
 • Přestože nouzový stav vedl k bezprecedentnímu omezení občanských a politických práv, dokázala občanská společnost efektivně kontrolovat výkon veřejné moci a zamezit větším excesům.

Veřejná správa

Pandemie odhalila nedostatky ve fungování veřejné správy. Přijímání opatření bylo pomalé a vznikaly nejasnosti ohledně kompetencí jednotlivých institucí.

Negativní trendy

 • Státní správa reaguje na pandemii pomalu a nejednotně a komunikuje chaoticky.
 • Úřadům chybí odborníci a strategické řízení.
 • Zadlužení v důsledku pandemie může do budoucna ohrozit rozvoj a fungování státní správy.

Pozitivní trendy

 • Legislativní rada vlády vrátila Ministerstvu pro místní rozvoj návrh nového stavebního zákona k přepracování, podle expertů byl nedopracovaný.
 • Ústavní soud odmítl zrušit část zákona o střetu zájmů, ten tak zůstává v platnosti nezměněn.

Média

Během sledované oblasti došlo ke kontroverzní volbě ekonomky Lipovské a moderátora Xavera Veselého do Rady ČT. Pandemie snížila čtenost tištěných médií a zvýšila sledovanost veřejnoprávních médií.

Negativní trendy

 • Klesá důvěryhodnost a politická nezávislost mediálních rad ČT a ČTK.
 • PPF získala koupí CME vliv na TV Nova.
 • Klesají prodeje tištěných médií.

Pozitivní trendy

 • Vznikají snahy odhalovat dezinformace, zejména projekt NELEŽ a ověřování zpráv na Facebooku agenturou AFP.
 • Dochází k nárůstu sledovanosti online zpravodajství.

Celé znění expertní zprávy si můžete přečíst tady:


 
Eva Hromádková
komunikace Sítě
Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.