<   Aktuality

Experti na veřejnou správu: Jednostranné snižování počtu státních úředníků je neefektivní

Sdílet:
07. 02. 2023

Státní správa dlouhodobě selhává v oblasti strategického vládnutí. Dokáže řešit dílčí aktuální výzvy, ale méně už meziresortní úkoly nebo úkoly přesahující horizont volebního období. Řešením může být například posílení role Úřadu vlády. Přetrvává též praxe velmi rozdílného rozhodování četných detašovaných pracovišť centrálních úřadů. Gesční resorty by se měly zaměřit na metodické vedení a standardizaci.

Novela služebního zákona státní správu otevírá, což je pozitivní, ale nepřispívá ani k větší efektivitě, ani nedokáže zaměstnance udržet a rozvíjet. Vláda naopak škrtá úřednická místa aniž by úředníkům snižovala objem práce automatizací či redukcí agend. Návrh NERV na slučování obcí sice pojmenovává správný problém – rozdrobenou strukturu mnoha malých obcí – ale k žádaným úsporám by patrně nevedl. Úspory je třeba hledat ve spolupráci a větší efektivitě při výkonu agend.

Mezi hlavní trendy expertky a experti řadí:

Pozitivní trendy

  • Snahy o koordinaci ústřední a regionální státní správy na ministerstvu vnitra.
  • Pokračování snah o efektivnější státní správu.

Negativní trendy

  • Selhávání strategického vládnutí ve veřejné správě. 
  • Přetrvávání nespolupráce resortů při řešení průřezových úloh.
  • Přetrvávající nestandardizované rozhodování detašovaných pracovišť státní správy v různých regionech.

Doporučení expertní skupiny pro další období:

  • Posílit kompetence Úřadu vlády v zajištění a kontrole úloh, které přesahují horizont funkčního období vlády nebo kompetence jednoho resortu.
  • Zavést povinné rotace nejméně na pozicích vedoucích personalistů (tzn. státních tajemníků).
  • Jasné definování odpovědnosti vedoucích představitelů resortů a jejich spojení s odpovídajícími pravomocemi.

Sledujte Síť k ochraně demokracie na sociálních sítích

Facebook 

Twitter

Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.