<   Aktuality

Experti na ústavní systém upozorňují na malou předvídatelnost a transparentnost kroků v době pandemie

Sdílet:
08. 04. 2021

Ve druhé polovině roku byly pro fungování ústavního systému klíčové otázky voleb a pandemie. Prezident se brzkým vyhlášením sněmovních voleb odchýlil od dosavadní praxe, čímž došlo k předčasnému začátku období předvolební kampaně. Velkým tématem je také zrušení části volebního zákona, ke kterému došlo těsně po konci sledovaného období. V tomto ohledu se experti staví zvlášť kriticky k výrokům představitelů výkonné moci, kteří podkopávají autoritu Ústavního soudu. Vzhledem k pandemii členové Pracovní skupiny upozorňují na závislost vládních opatření na nouzovém stavu a na nedodržování zásadních principů právního státu jako předvídatelnost, jasnost a transparentnost. Experti apelují na přijetí dlouhodobějšího právního rámce pro opatření šetřícího základní práva občanů. Přijatá opatření jsou navíc nedostatečně přezkoumávána soudy. Přečtěte si hlavní závěry hodnocení stavu ústavního systému, jak je vidí experti Sítě k ochraně demokracie.

Experti pracovní skupiny za uplynulé pololetí identifikovali tyto trendy:

Pozitivní trendy

  • Prezident respektuje vůli premiéra ohledně výměny ministrů.
  • Veřejnost vyvozuje politickou odpovědnost za porušování opatření veřejnými funkcionáři.
  • Poslanecká sněmovna plní svou kontrolní funkci vůči vládě vzhledem k prodlužování nouzového stavu.

Negativní trendy

  • Neobvykle brzké vyhlášení voleb prezidentem vede k protáhlé předvolební kampani.
  • Opatření jsou závislá na nouzovém stavu a porušují principy právního státu.
  • Nedůvěra mezi státem a občany vede k šíření dezinformací a nedodržování opatření.

Doporučení expertní skupiny pro další období

  • Zákon by měl jasně stanovit počet dnů trvání předvolební kampaně, aby délka kampaně nebyla závislá na volné úvaze prezidenta.
  • Je potřeba zvýšit právní kulturu relevantních orgánů, aby přijímaná opatření sledovala legitimní cíle, byla jasná, předvídatelná a zákonná.
  • Zkušenosti s dosavadním průběhem pandemie by měly být promítnuty do relevantních zákonů.

Celou zprávu si můžete stáhnout a prostudovat zde:

 
Eva Hromádková
komunikace Sítě
Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.