<   Aktuality

Experti na ústavní systém: Ministerstvo vědělo, že opatření, která vydává, jsou nezákonná

Sdílet:
03. 12. 2021

Nejzásadnější ústavní události v první polovině roku 2021 souvisí s opatřeními ke zmírnění epidemie COVID-19. Vážným problémem je vyhlášení obsahově totožného nouzového stavu po neschválení jeho prodloužení Poslaneckou sněmovnou. Principy právního státu narušuje vydávání opatření, jejichž nezákonnost je představitelům veřejné moci, kteří je vydávají, předem zřejmá, což dosvědčují vyjádření tehdejšího ministra zdravotnictví. Varovným signálem je rezignace bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana v reakci na údajný dlouhodobý tlak ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Kriticky lze dále hodnotit pokračující omezování participačních práv a akceptaci těchto omezení Ústavním soudem.

Experti pracovní skupiny za uplynulé pololetí identifikovali tyto trendy:

Pozitivní trendy

  • Posílení kontrolních kompetencí soudů koncentrací stížností ohledně opatření ke zmírnění epidemie k Nejvyššímu správnímu soudu po přijetí pandemického zákona.
  • Aktivní přístup soudů v přezkumu mimořádných opatření ke zmírnění epidemie včetně vyžadování kvalitního a podloženého odůvodnění opatření přijímaných během nouzového stavu, čímž je aktivně hájen princip zákazu libovůle.
  • Zrušení částí volebního zákona Ústavním soudem s cílem posílit poměrnost volebního systému; následné rychlé přijetí nové úpravy souladné s nálezem Ústavního soudu a v dobré kvalitě Parlamentem ČR.

Negativní trendy

  • Vědomá ignorace principů právního státu, zejména zákonnosti, ze strany vlády v souvislosti s řešením epidemie COVID-19. Zejména se jedná o vyhlášení nového nouzového stavu po jeho zrušení Poslaneckou sněmovnou a dále výroky ministra zdravotnictví, že mimořádná opatření jsou vydávána s vědomím, že jsou v rozporu se zákonem a že je soud patrně zruší a že budou vydána opětovně bez nápravy.
  • Tlak na Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana ze strany ministryně spravedlnosti Marie Benešové, který vyústil v jeho rezignaci z důvodu, že nelze za takového tlaku řádně vykonávat mandát.
  • Jednání prezidenta republiky v kauze Vrbětice v rozporu se zájmy České republiky.

Doporučení expertní skupiny pro další období

  • Vyšší míra nezávislosti soustavy státního zastupitelství na vládě.
  • Důraz na požadavky kvalitního, racionálního a vědecky podloženého odůvodnění opatření přijímaných výkonnými orgány moci.

Celou zprávu si můžete stáhnout a prostudovat zde:

Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.