<   Aktuality

Experti na média: Veřejnoprávní média čelí finanční krizi

Sdílet:
26. 07. 2022

Současná krize zdůrazňuje potřebu podpořit pluralitní a nezávislá média, posílit nástroje k čelení dezinformacím a zavést jasnou komunikaci vlády ve strategicky klíčových oblastech. Pracovní skupina zhodnotila 1. polovinu roku 2022 poměrně kladně a považuje reakci vlády na ruskou válku na Ukrajině za pohotovou, ale zároveň se obává, že potřebné systémové změny v mediální oblasti budou nadále mimo centrum pozornosti.

V České republice dlouhodobě chybí systém podpory novinářů. Absence podmínek pro kvalitní a nezávislé fungování médií se projevuje nejsilněji na regionální a lokální úrovni. Experti a expertka poukazují na výraznou zastaralost mediálních zákonů, zároveň ale upozorňují na hrozící snahy do případných novelizací vnášet prvky poškozující nezávislost médií.

Nepřipravenost čelit hrozbám v informačním prostoru je vidět v neschopnosti vlády zasazovat své kroky do širšího kontextu nebo na případě nesystémového vypnutí dezinformačních webů. Experti a expertka vnímají rizika pro svobodu slova spjaté s urychleným přijetím zákona o blokování dezinformačních webů. Přístup k čelení dezinformacím má vycházet ze široké společenské diskuze a má být citlivý vůči občanským právům. Zásadním nástrojem by mělo být zvyšování mediální gramotnosti.

Ochotu vlády spolupracovat s neziskovým sektorem a naslouchat jeho doporučením vnímají experti a expertka jako pozitivní. Zároveň ale vyjadřují obavu, že eskalace invaze na Ukrajině a případné zhoršení pandemické situace může pozitivní trendy narušit.

Mezi hlavní trendy expertky a experti řadí:

Pozitivní trendy

  •  Pohotová reakce vlády na invazi na Ukrajině se skvělým pokrytí v médiích.
  • Příležitost do budoucna vyjasnit ústavní limity vypínání webů skrze žalobu na Ministerstvo obrany.
  • Snaha vlády posílit pluralitu rad veřejnoprávních médií skrze zapojení Senátu do volby.

Negativní trendy

  • Nesystémové řešení hrozby šíření dezinformací skrze vypínání webů. 
  • Chaotická a neefektivní komunikace vlády nejen ve vztahu ke krizím. 
  • Neochota vlády zvýšit koncesionářské poplatky, související rušení pořadů a další škrty v České televizi a Českém rozhlase.

Doporučení expertní skupiny pro další období:

  • Zákon proti šíření dezinformací je nutné přijmout teprve poté, co proběhne široká odborná diskuze. Musí být poskytnuty dostatečné záruky, aby byla možnost blokovat obsah na internetu využívána pouze ve výjimečných případech.
  • Během českého předsednictví v Radě Evropské unie bude přijímána řada důležitých nařízení a směrnic (zejména Akt o digitálních službách) a Česká republika bude řídit debatu mezi členskými státy. Vláda se na to musí připravit tak, aby tuto debatu dobře moderovala a aby byla dobrá praxe přenesena do všech států.
  • Je potřeba otevřít debatu o možnostech státní podpory médií a vést ji na úrovni všech stakeholderů.

Celou zprávu si přečtěte zde:

Témata:
Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.