<   Aktuality

Experti na média: Mediální zákony potřebují záplaty i koncepční změny

Sdílet:
18. 02. 2022

Experti na média doufají, že nová vláda přinese konec období, kdy stát média zanedbával. K tomu bude ale nutné, aby se i samotní novináři sdružovali a podíleli se na prosazování legitimních zájmů své profese. Sdružování novinářů se sice zlepšuje, ale pořád se týká pouze menšiny profese. Současné mediální prostředí vnímají experti tak, že trh soukromých médií pokračuje v koncentraci do rukou několika málo vlastníků, kvalita mediálního obsahu stagnuje, regionálních médií je nedostatek a v Českém rozhlasu se zhoršují vztahy novinářů a vedení. Tato situace si žádá rozsáhlé změny mediálního práva. Experti apelují na posílení nezávislosti rad veřejnoprávních médií i na širší modernizaci regulace médií, která předchází vzestupu novinařiny na internetu.

Experti pracovní skupiny za uplynulé pololetí identifikovali tyto trendy:

Pozitivní trendy

  • Nová vláda je nadějí pro legislativní změnu posilující nezávislost mediálních rad.
  • Aktivní společenská diskuze o tom, jak čelit dezinformacím a trestným činům z nenávisti.

Negativní trendy

  • Vlna odchodů z Českého rozhlasu poukazuje na odpor zaměstnanců vůči některým krokům vedení. Jmenování Jitky Obzinové ředitelkou zpravodajství a související kampaň #nebudemezticha jsou jen nejviditelnějším případem.
  • Pluralita ve vlastnictví médií se dlouhodobě zhoršuje a stávající legislativa nemá nástroje, jak tomu čelit.
  • Chybí profesní organizace, která by zastupovala zájmy významné části novinářské obce, takže prosazování zájmů novinářů je nedostatečné a roztříštěné.
  • Problematická komunikace prezidentské kanceláře nebo Českého rozhlasu s vybranými médii.
  • Politicky účelový výběr kandidátů  do mediálních rad, který šel až za hranu zákona, a pozdější zablokování jejich volby a z něj plynoucí fungování těchto kontrolních orgánů v neúplném počtu.

Doporučení expertní skupiny pro další období:

  • Vláda by měla finančně podpořit regionální média, která jsou klíčová pro objektivní informování o komunálním dění, ale dnes jsou válcována radničními periodiky.
  • „Malé novely“ veřejnoprávních médií, které napraví situaci v radách, by měly být přijaty co nejrychleji.
  • Je potřeba řešit zhoršující se situaci ohledně plurality vlastnictví médií. Novela zákona o střetu zájmů může pomoci, ale v delším horizontu jsou žádoucí rozsáhlejší změny legislativy.Celou zprávu si můžete stáhnout a prostudovat zde:

 
Miroslav Crha
koordinátor expertizy
Témata:
Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.