<   Aktuality

Členové Sítě k ochraně demokracie debatovali o společných demokratických základech

Sdílet:
17. 09. 2021

Ve středu 15. září v podvečer se konala debata členů Sítě k ochraně demokracie o tom, co vlastně chráníme, když chráníme demokracii. Cílem debaty bylo zamyšlení nad skutečným významem demokratických hodnot a principů. Ale také připomenutí role Sítě k ochraně demokracie a posílení vazeb mezi členskými organizacemi.

Setkání zahájil Josef Karlický z Rekonstrukce státu, která Síť k ochraně demokracie koordinuje. Připomněl důvody, které vedly ke vzniku Sítě, základní principy jejího fungování a možnosti zapojení členů do aktivní ochrany demokracie. Po jeho úvodu se účastníci zapojili do workshopu pod vedením facilitátora Vojtěcha Bendy a ve skupinách diskutovali o tom, jaké jsou instituce, procesy a principy demokracie.

Nejčastěji se v diskuzi a na pracovních listech objevovaly principy, jako jsou svoboda, odpovědnost, pluralita, solidarita nebo spravedlnost. Mezi členy rezonovalo také téma důvěry v demokracii, které jsme v Síti řešili na debatě v březnu

„Jsme rádi, že jsme se konečně mohli potkat osobně, první rok Sítě byl totiž ve znamení on-line komunikace, a ta má své limity. Členové Sítě z různých oblastí činnosti i z různých koutů republiky se tak mohli u jednoho stolu zamyslet nad tím, co pro ně jinak poměrně abstraktní slovo demokracie znamená. A věříme, že po této společné práci mají ještě větší chuť demokracii aktivně chránit,” říká Vendula Menšíková, která má na starosti péči o členy Sítě k ochraně demokracie.

Na první setkání z 16. září bude navazovat druhé, a to 14. října od 17 hodin. To ale proběhne online, bude tak přístupnější pro členy z těch nejvzdálenějších koutů republiky. Po druhém setkání představíme závěry obou diskuzí.

 
Eva Hromádková
komunikace Sítě

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.