<   Aktuality

Stanovisko expertů a expertek Sítě k ochraně demokracie: Ministr Blažek závažně podkopává demokratický právní stát a nezávislou justici

Sdílet:
16. 03. 2023

Experti a expertky Sítě k ochraně demokracie přináší stanovisko v reakci na kroky ministra Blažka, které zasahují do činnosti orgánů činných v trestním řízení. Aktuálně jde zejména o žádosti o informace z kauzy, která se dotýká blízkého okolí ministra. Ministr Blažek však jedná způsobem, který může ohrožovat nezávislou justici dlouhodobě.

Experti a expertky Sítě k ochraně demokracie vnímají kroky ministra Pavla Blažka, které kulminovaly žádostí o informace o aktivních kauze (bod 4 v dokumentu), za závažnou hrozbu pro právní stát, dělbu moci a nezávislou justici. Ministerstvo spravedlnosti sice spravuje justici a odpovídá za její organizační otázky, rozhodně ale nesmí věcně ovlivňovat rozhodovací činnost soudů nebo státních zastupitelství v konkrétních případech, jinak by tím hrubě zasáhlo do ústavního principu dělby moci.

Též poukazují na to, že byť ministr využívá legálních prostředků dohledu, významné je, že je využívá v kauze, která se dotýká jeho spolustraníků a známých. V žádné jiné věci není ministr Blažek takto aktivní; většina jeho dohledových aktivit směřuje vůči této věci. Tato osobní vazba vzbuzuje obavy o legitimitu jeho postupu, a naopak by měla ministra vést k maximální zdrženlivosti, aby nezavdal podezření, že zneužívá svého ústavního postavení. Ministr na tyto obavy zatím nebyl schopen přesvědčivě odpovědět. Jeho žádosti, včetně těch osobně cílených, lze vnímat jako vměšování do živé kauzy, či dokonce zastrašování orgánů činných v trestním řízení.  Níže uvedené případy v bodech 1-3 ukazují, že se nejedná o jednorázové vybočení, ale o systémové vysílání mocenských signálů orgánům činným v trestním řízení, což může vést k ovlivnění průběhu trestního řízení v této kauze. 

Otázkou přitom není, zda došlo ke zjevnému překročení pravomoci v konkrétní věci, ale zda se ministr při výkonu svých dílčích pravomocí v souhrnu nepohybuje za hranou své ústavní role a ústavních principů. Důvěra v nezávislost justice - a v rovnost občanů před zákonem - je zásadním ukazatelem zdraví naší demokracie. Jak shrnuje Ing. Edvard Outrata,  „pro zdravý vývoj naší demokracie v této době je životně důležité nejen, aby trvalo důsledné oddělení soudní a výkonné moci,  nýbrž aby toto oddělení bylo na první pohled zřejmé. Ministr se proto musí vyhýbat nejen problematickým zásahům, nýbrž i takovému jednání, které vzbuzuje v tomto směru pochyby”. Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. upozorňuje na širší dopady kroků ministra: „Je podkopávána důvěra občanů nejen k jednomu ministrovi, nýbrž je ohrožena i důvěra k celé demokraticky zvolené vládě.”

Byť jsme v případě Pavla Blažka svědky řady pokusů představitele moci výkonné přímo či zprostředkovaně ohrožovat nezávislý výkon práva v konkrétních kauzách, poukazujeme, že se jedná o individuální selhání konkrétního člověka. Systém soudů i státního zastupitelství zatím projevil robustnost a odolává. Vzhledem k rizikům, která jednání ministra Blažka představuje pro důvěru občanů v nezávislost justice a současnou vládu, však tuto ‘zatěžkávací zkoušku’ nelze považovat za žádoucí.

Podepsaní experti a expertky:

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.,
Ing. Edvard Outrata
doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.
JUDr. Lukáš Lev Červinka
Mgr. Věra Nováková

Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.