<   Aktuality

Expertky na lidská práva: pandemii se stále řešit nedaří, ale rodičům pomůžou novely

Sdílet:
05. 01. 2022

Podle expertek byla oblast lidských (sociálních) práv nadále ovlivňována pandemií COVID-19, a to zejména v souvislosti s diskuzí ohledně přístupu ke službám očkovaných a neočkovaných a neschopností vlády dostatečně odůvodňovat protipandemická opatření. Významné změny proběhly na legislativní úrovni, především v souvislosti s náhradním výživným za nezaopatřené dítě a novelou zákona o dětských skupinách. Expertky zároveň vítají otevřenější debaty nad tématy jako je odškodnění sterilizovaných žen či rušení kojeneckých ústavů.

Experti pracovní skupiny za uplynulé pololetí identifikovaly tyto trendy:

Pozitivní trendy

 • Do veřejné debaty se dostala opomíjená témata jako je odškodnění sterilizovaných žen, rušení kojeneckých ústavů, sociálně-právní ochrana dětí, férové pracovní podmínky, možnosti práce z domova či podpora mladých opouštějících dětské domovy.
 • Schválení vládní úpravy o dětských skupinách, která si klade za cíl zajistit financování těchto důležitých nástrojů slaďování práce a péče a snazšího návratu rodičů na trh práce ze zdrojů státního rozpočtu.
 • Souhlas sněmovny s ratifikací Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením. Protokol umožní občanům ČR obracet se na Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením se stížnostmi pro porušení práv zaručených úmluvou.

Negativní trendy

 • Vláda nebyla nadále schopna dostatečně vysvětlovat a odůvodňovat svá protipandemická opatření.
 • Nepraktické návrhy směřující proti lidem užívajícím dávky hmotné nouze, které například zakotvují možnost krátit dávky lidem, kteří byli potrestáni za spáchání přestupku.
 • Pokračování trendu prekarizace práce, např. v kontextu rozšiřování „zaměstnávání“ v tzv. platformové ekonomice (např. Uber, Bolt, atd.), kdy je na „zaměstnance" přenesena veškerá nejistota spojená s činností a je zde absolutní absence sociální ochrany ze strany „zaměstnavatele“.
 • Upozadění veřejné debaty o nárůstu mezd v důsledku veřejně deklarovaného zatížení zaměstnavatelů kvůli vládním opatření spojených s omezením šíření nemoci COVID 19.
 • Neochota části politické reprezentace navýšit důchody nad zákonnou valorizaci a jako kompenzaci období péče o děti.

Doporučení expertní skupiny pro další období

 • Důsledné odůvodňování a vysvětlování opatření přijímaných v souvislosti s pandemií COVID - 19.
 • Navýšit ošetřovné pro podnikající, kteří se musí starat o závislé osoby v důsledku uzavření zařízení péče.
 • Legislativně zakotvit možnost doplatit si zpětně nemocenské pojištění pro podnikající. Toto opatření především cílí na ženy, které nejsou účastny dobrovolných plateb na nemocenské připojištění a které zjistí, že jsou těhotné a nemají tak možnost čerpání peněžitého příspěvku v mateřství.
 • Navýšení sociálních dávek, především dávky v hmotné nouzi a navýšení minimální mzdy a důchodů nad zákonnou valorizaci.

Celou zprávu si můžete stáhnout a prostudovat zde:

 
Miroslav Crha
koordinátor expertizy

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.