<   Aktuality

Experti na ústavní systém: Vláda jedná za zavřenými dveřmi, tvorba zákonů ale vyžaduje názor odborné veřejnosti

Sdílet:
16. 08. 2022

Pro monitorovací období bylo typické, že dlouhodobé systémové otázky ustoupily z pozornosti veřejnosti i politiků, kteří měli plné ruce práce s probíhajícími krizemi. Experti nicméně upozorňují, že dlouhodobě neřešené problémy se mohou brzy stát akutními.

První takovou otázkou je hrozící zpochybňování výsledků prezidentské volby. Mezi ministerstvem a Nejvyšším správním soudem totiž panuje neshoda ohledně výkladu podmínek pro registraci kandidátů. Dalším problémem jsou netransparentní rozhodovací procesy vlády a vznik legislativních návrhů. Omezení participace odborné veřejnosti i občanů sice může být pozitivní pro zdání soudržnosti vlády, ale poškozuje důvěru ve vládnutí a snižuje kvalitu legislativní tvorby. Pracovní skupina proto do budoucna doporučuje posílení transparence legislativního procesu, zlepšení ochrany oznamovatelů korupce a důraz na ochranu občanských práv při přijímání krizových opatření.

Mezi hlavní trendy expertky a experti řadí:

Pozitivní trendy

  • Kvalitní rozhodování správních soudů ve věcech pandemie.

Negativní trendy

  • Pokračující zneužívání prezidentských pravomocí, konkrétně v případě milosti pro Baláka.
  • Pravděpodobná nevyhnutelnost určité míry omezení základních práv v souvislosti s návratem covidu a dalšími krizemi.
  • Přehlušení systémových otázek krizemi - např.  reformy zákona o státním zastupitelství.

Doporučení expertní skupiny pro další období:

  • Vyhodnotit a případně zahájit debatu o zrušení přímé volby prezidenta jako nesystémového prvku v rámci naší ústavy.
  • Upřednostnit v rámci čelení krizím nástroje, které jsou citlivé vůči občanským právům.
  • Provést systémové změny podporující oznamovatele korupce, protože kauza Dozimetr ukázala důležitost whistleblowingu.
  • Dodržovat Legislativní pravidla vlády a nezneužívat vypjaté mezinárodně-politické situace k uzavírání tvorby zákonů před odbornou i širokou veřejností a ke krácení práv opozice.
Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.