<   Aktuality

Experti na politická lidská práva: Je třeba využít čerstvých zkušeností a český právní řád řádně připravit na další krize

Sdílet:
19. 08. 2022

Experti upozorňují na potřebu provést inventuru krizové legislativy (včetně legislativy týkající se ochrany zdraví obyvatelstva), která prošla a prochází zatěžkávacími zkouškami. Nejdříve v podobě covidové krize a nyní příchodu bezprecedentního počtu migrantů z války na Ukrajině.

Samotná tvorba práva je, zřejmě v důsledku křehkosti pětikoaličního vládnutí, zapouzdřena před vstupy a oponenturou občanské veřejnosti, což má negativní dopad na kvalitu zákonů. Experti pak ve svých zjištěních upozorňují na přešlapy v oblasti boje s dezinformacemi, rostoucí a neregulovanou moc sociálních sítí, ale i na pozitiva, která by mohla přinést novela zákona o svobodném přístupu k informacím.

Mezi hlavní trendy expertky a experti řadí:

Pozitivní trendy

  • Navzdory vyhlášenému nouzovému stavu a další krizi již nedochází k excesivním zásahům do občanských a politických práv.
  • Udržování dosaženého standardu práva na informace.

Negativní trendy

  • Omezování přístupu veřejnosti k rozhodovacím procesům.
  • Nárůst vlivu sociálních sítí na demokratické procesy a společenskou diskuzi.

Doporučení expertní skupiny pro další období:

  • Revidovat krizovou legislativu s ohledem na zkušenosti z proběhlých dlouhotrvajících krizí (covid, příchod uprchlíků z války na Ukrajině).
  • Připravit zákonnou oporu pro vypínání dezinformačních webů, a to jen v definovaných krajních situacích.
  • Posílit transparentnost algoritmů a možnost uživatelů domáhat se svých občanských práv na sociálních sítích.
Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.