<   Aktuality

Experti na justici: Je třeba nadále bránit nezávislost státních zástupců a transparentnost justice

Sdílet:
12. 08. 2022

V oblasti justice je v tomto roce nejdůležitější novela zákona o státním zastupitelství. Důležitým cílem je zakotvit pevná funkční období vedoucích státních zástupců a nastavit jasný proces pro odvolání nejvyššího státního zástupce. Pokud se vládě povede tyto změny prosadit, posílí to nezávislost státního zastupitelství.

Naopak je třeba mít se na pozoru před blíže neodůvodněnými snahami o jednostranné posílení odpovědnosti státních zástupců. Nelze připustit riziko, že by státní zástupci při výkonu své funkce mohli být ovlivňováni obavami z potenciální odpovědnosti za svou rozhodovací činnost. S ohledem na uplynulé volby a novou vládu čekají oblast justice v příštích letech změny při prosazování jejího politického programu.

Je třeba se dále zaměřit na reformu kárných řízení, zde se jeví jako vhodné zavedení kárného odvolacího senátu při zachování první instance na Nejvyšším správním soudu. Nutné je taktéž průběžně sledovat a vyhodnocovat dopady novely zákona o soudech a soudcích. Dalším velkým úkolem je elektronizace soudnictví. Zde lze vysledovat pozitivní trend v zavedení povinného zveřejňování soudních rozhodnutí, byť jeho rozsah je stále příliš úzký a nezahrnuje rozhodnutí v trestních věcech.

Mezi hlavní trendy expertky a experti řadí:

Pozitivní trendy

  • Novela zákona o soudech a soudcích, která nastavuje jasné podmínky pro výběr soudců.
  • Zakotvení povinnosti zveřejňování alespoň některých soudních rozsudků.
  • Rozhodování Nejvyššího správního soudu podle pandemického zákona.

Negativní trendy

  • Způsob využívání institutu prezidentských milostí.
  • Pomalý postup v digitalizaci justice.
  • Úplatkářské kauzy některých soudců, zejména případ vydírání pod hrozbou vyššího trestu.

Doporučení expertní skupiny pro další období:

  • Přijmout novelu zákona o státním zastupitelství, která zavede pevná funkční obodobí vedoucích státních zástupců. Vyvarovat se úpravě, která povede k tomu, že se státní zástupci budou bát stíhat kauzy.
  • Zveřejňovat všechny rozsudky, včetně rozsudků trestních.
  • Zavést druhou instanci v kárném řízení, ideálně v podobě speciálního odvolacího kárného senátu, který bude sjednocovat rozhodovací praxi.
  • Pečlivě monitorovat a vyhodnocovat dopady novely zákona o soudech a soudcích, zejména zavedení institutu justičního kandidáta a výběrových řízení a jejich dopady na personální obsazování soudů či prostupnost jednotlivých právnických profesí. Taktéž zaměřit pozornost na způsob výběrů předsedů krajských soudů a dopady nedávné novely.

Celý report si přečtěte zde:

Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.