<   Aktuality

Experti na justici: Soudy v době pandemie fungovaly dobře, potřebují ale digitalizovat

Sdílet:
27. 04. 2021

Navzdory přetrvávající pandemii, která ovlivňovala oblast justice i ve druhé polovině roku, se podařilo zajistit bezpečné podmínky a přizpůsobit činnost soudů tak, aby mohla pokračovat soudní jednání. Na druhou stranu, důvěru veřejnosti ve fungování justice může podrývat opakující se provinění vysokých představitelů justice, spojené s výkonem jejich funkce. Problematická je stále nedostatečná úroveň digitalizace v oblasti justice, která způsobuje velké průtahy v soudních řízeních - ministerstvo spravedlnosti selhává v zajišťování fungování soudů v oblasti informatiky a soudních znalců. Přečtěte si hlavní závěry hodnocení stavu justice, jak je vidí experti Sítě k ochraně demokracie.

Experti pracovní skupiny za uplynulé pololetí identifikovali tyto trendy:

Pozitivní trendy

  • Novela trestního zákoníku a trestního řádu, která přináší řadu pozitivní trendů, například institut doznání obviněného jako polehčující okolnosti, rozšíření možnosti užití dohody o vině a trestu nebo zvýšení hranic majetkové škody.
  • Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci práva na bezplatnou obhajobu, ve kterém Ústavní soud vyjádřil názor, že právo na obhajobu musí být zajištěno stejně osobám majetným i nemajetným.
  • Adaptace práce soudů a průběhu soudních jednání na probíhající pandemii.

Negativní trendy

  • Odmítání principu teritoriality v rámci novely exekučního řádu.
  • Opakovaná kárná řízení se soudci, která narušují důvěru veřejnosti v justici.
  • Zaostávající digitalizace justice.

Doporučení expertní skupiny pro další období

  • Zákonné zakotvení exekutorské teritoriality v rámci projednávané novely exekučního řádu. 
  • Zavedení kariérního řádu Státního zastupitelství, který by stanovil podmínky povyšování státních zástupců.
  • Nutnost zajistit jmenování soudců v roce 2021.

Celou zprávu si můžete stáhnout a prostudovat zde:

 
Eva Hromádková
komunikace Sítě
Témata:
Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.