<   Aktuality

Experti na justici: Pavel Blažek se pohybuje na hraně svých kompetencí ve vztahu k justici

Sdílet:
18. 06. 2023

Důležitým tématem monitorovacího období byl návrh novely zákona o státním zastupitelstvím, který přinesl značné zklamání. Kromě původní snahy zachovat současný a dlouhodobě kritizovaný model jmenování a odvolávání nejvyššího státního zástupce návrh obsahuje několik dalších problematických bodů rozebraných níže. Celkově návrh kulhá z hlediska pojistek proti politickému ovlivňování soustavy státního zastupitelství v konkrétních věcech, které jsou v demokratickém právním státě - na rozdíl od nastavování obecné trestní politiky státu - nepřijatelné.

V průběhu monitorovacího období se ministr spravedlnosti opakovaně pohyboval na hraně svých kompetencí ve vztahu k justici. Svým jednáním aktivně vysílal ústavně nežádoucí mocenské signály dovnitř justice a obdobně postupoval i prezident republiky (k jeho roli viz Zpráva o stavu ústavního systému). 

Státní zastupitelství a soudnictví jinak dlouhodobě trápí nedostatečná a vlekoucí se elektronizace. V současné ekonomické situaci navíc vystupuje do popředí nedůstojné platové ohodnocení justičního personálu, které ohrožuje řádný výkon soudnictví. Nežádoucí trendy lze rovněž sledovat v debatách o procesu výběru soudců; návrh zamezující přihlášky do více výběrových řízení je třeba v souladu s vyjádřením generálního sekretáře Ústavního soudu odmítnout.

Mezi hlavní trendy expertky a experti řadí:

Pozitivní trendy

 • Rozsudek NSS ze dne 12. 10. 2022, v němž soud konstatoval, že nejvyšším státním zástupcem může být jmenován pouze státní zástupce a že jeho jmenování či odvolání vládou je soudně přezkoumatelné.
 • Výběr zhotovitele zakázky na vývoj a implementace eISIR a společných částí dlouho odkládaného projektu eJustice.

Negativní trendy

 • Nevěnování dostatku pozornosti ze strany Ministerstva spravedlnosti na řízení znaleckého činnosti a nereagování na podněty soudců k výkonu činnosti znalců v konkrétních věcech.
 • Desetiletí trvající debaty o rekodifikaci procesního právanesměřující ke zdárnému konci a nejasnost, zda je ze strany ministra spravedlnosti vůbec politická vůle je prosadit.
 • Miloš Zeman a jeho výroky o možném jmenování předsedy Ústavního soudu před koncem funkčního období Pavla Rychetského v rozporu s principem vlády ohrožoval stabilizaci ústavního systému (viz Zpráva o stavu ústavního systému).

Doporučení expertní skupiny pro další období:

 • Návrh zákona o státním zastupitelství by měl reagovat na výše nastíněné připomínky.
 • Mělo by dojít k rychlejšímu dorovnání platů pomocného a odborného personálu v justici na průměrnou úroveň ve veřejné sféře.
 • Je třeba sledovat:
  1. navrhované změny ve výběrových řízení na soudce,
  2. výběrové řízení na předsedu Krajského soudu v Praze,
  3. další vývoj elektronizace justice (a projekt eJUSTICE).

Sledujte Síť k ochraně demokracie na sociálních sítích:

Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.