<   Aktuality

Experti na bezpečnost: Došlo k mobilizaci radikální, antisystémové scény

Sdílet:
15. 03. 2023

Naplnění doporučení z prvního pololetí hodnotí experti převážně pozitivně. Česká podpora Ukrajině zůstala i ve druhém pololetí na vysoké úrovni. Její potřeba přetrvává i do dalšího roku. Politickou jednotu v rámci EU a NATO se také podařilo ve velké míře zachovat a stávající společný postoj je nutné udržet. Systém sankcí vůči Ruské federaci by však měl být robustnější a efektivnější v praktické implementaci jednotlivých balíků opatření. V rozhodování o opatřeních namířených proti ruskému režimu je třeba dbát na důležitost dialogu a budování konsenzu.

Reakci vlády na souběh několika krizí lze považovat za víceméně dostatečnou. V oblasti energetické krize je nutné dodat, že plný dopad této krize Česká republika zatím nepocítila, jakkoli už dnes její důsledky pocítila část společnosti zejména s nižšími příjmy. Epidemie respiračních onemocnění nepropukla v takové míře, aby představovala vážné ohrožení bezpečnosti v České republice. Do určité míry došlo k oslabení ochoty občanů podporovat Ukrajinu. Komunikaci vlády v této oblasti experti označují za prozatím nedostatečnou.

Mezi hlavní trendy expertky a experti řadí:

Pozitivní trendy

  • Pokračování vojenské podpory Ukrajině a systematizace podpory uprchlíkům.
  • Postupné zastavení navyšování cen energií.

Negativní trendy

  • Nedostačující komunikace vlády v oblasti války na Ukrajině.
  • Postupné snižování ochoty veřejnosti podporovat Ukrajinu a ukrajinské uprchlíky.
  • Mobilizace radikální, antisystémové scény.

Doporučení expertní skupiny pro další období:

  • Důsledně udržovat dosavadní jednotný postoj v rámci EU a NATO v podpoře Ukrajině v boji proti ruské agresi.
  • Posilovat strategickou odolnost klíčových sektorů českého hospodářství a pokračovat v diverzifikaci dodávek strategických surovin.
  • Zásadně posilovat efektivitu vládní strategické i krizové komunikace, zejména v souvislosti s probíhajícími společenskými krizemi na několika úrovních.
  • Pokračovat v dialogu napříč EU a NATO z hlediska dlouhodobé a udržitelné podpory Ukrajiny v oblasti vojenských dodávek a budování západní výrobní kapacity pro budoucí podporu jak ukrajinské armády, tak zásobování západních sborů.

Sledujte Síť k ochraně demokracie na sociálních sítích

Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.