<   Zpět na úvodní stranu

Ing. Mgr. Bohuslav Pernica, Ph.D.

Absolvoval VVŠPV ve Vyškově, kde v roce 2003 získal doktorát s disertační prací Problém hospodárnosti a profesionalizace Armády České republiky. Po škole působil jako náčelník finanční služby protileteckého raketového pluku a v letech 1998–2007 jako odborný asistent na VVŠ PV ve Vyškově a UO v Brně. Následně pracoval na Generálním štábu Armády ČR a Ministerstvu obrany jako analytik v oblasti obranného plánování a bezpečnostní politiky a strategie. V letech 2010–2014 byl poradcem náměstka ministra obrany; působil v HQ Eufor Althea v Sarajevu, Bosna a Hercegovina. Od roku 2015 je odborným asistentem na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Vedle ekonomických aspektů udržitelnosti profesionálních ozbrojených sil v ČR a ve státech střední a východní Evropy se zabývá problematikou systémové korupce, problémy zbrojního průmyslu, otázkami bezpečnostního federalismu a významem občanského sektoru pro bezpečnost. Je spoluzakladatel blogu On War On Peace a autorem řady odborných knih a publikací.