<   Aktuality

Komentář experta Sítě: Bílá kniha o obraně – když vývoj pokračuje (bohužel) zpět

Sdílet:
28. 05. 2021

Dne 18. 5. 2011 schválila vláda ČR Bílou knihu o obraně (BKO). Šlo o první a zatím i poslední strategický dokument z oblasti obranné a bezpečnostní politiky připravovaný s účastí veřejnosti. Expert bezpečnostní pracovní skupiny Sítě k ochraně demokracie Bohuslav Pernica se po deseti letech od schválení dokumentu v komentáři ohlíží za vývojem sektoru obrany.

Dokument byl schválen usnesením vlády ČR, na návrh ministra obrany byla účinnost tohoto dokumentu zrušena 18. 3. 2019. Jestliže se v 90. letech KDU-ČSL podařilo mít svého člověk v úřadu ministra obrany nepřetržitě 2009 dnů a ČSSD na přelomu 21. století 2205 dnů, pak ANO k 20. 5. 2021 drželo tento úřad nepřetržitě po 3033 dnů, z toho 2239 dnů připadalo na období účinnosti BKO. Ta v textu kapitoly Hlavní zjištění a doporučení uváděla tři zásadní zjištění, 11 obecných doporučení a 42 konkrétních opatření.

Navzdory tomu, že v roce 2015 došlo k profesionalizaci úředníků státní správy v duchu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, vývoj na Ministerstvu obrany ČR jako by šel v čase zpět. Zatímco v květnu 2011:

·      se „…kvůli nesystémovým investicím a předraženým zakázkám nahromadil deficit na výzbroji, technice, materiálu a nemovité infrastruktuře“ ve výši 80–90 mld. Kč; v květnu 2019 to byl již vnitřní dluh ve výši půl bilionu Kč.[1]

·    bylo „…zřejmé, že již není dále přípustné tolerovat špatné hospodaření v sektoru obrany“; v dubnu 2021 Úřad na ochranu hospodářské soutěže potvrdil Ministerstvu obrany pokutu „ve výši 550 milionů korun pro Ministerstvo obrany České republiky za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek při nákupu víceúčelových vrtulníků.“[2]

·    nebylo dále přípustné: „udržovat nadměrnou administrativu a další nevýkonné složky na úkor výkonných částí Ministerstva obrany, a to včetně systému velení a řízení ozbrojených sil“; v lednu 2021 překročil plánovaný počet státních zaměstnanců, občanských zaměstnanců a vojáků z povolání krytý z prostředků státního rozpočtu stav po vytvoření integrovaného Ministerstva obrany v roce 2004.[3]

·     nebylo přípustné: „dotovat činnosti, infrastrukturu a další materiální statky, které přímo nesouvisí se základním posláním sektoru obrany“; v lednu 2021 činily plánované výdaje na státní sportovní reprezentaci, které se však započítávají do limitu 2 % HDP na obranu, 553 mil. Kč, když v roce 2011 to bylo jen 95 mil. Kč.

·       bylo nezbytně nutné: „zavést transparentní a efektivní akviziční proces“; některé akviziční projekty trvající již více než 10 let se oproti původním plánům předkládaným Ministerstvu financí prodražují a předražují.[4] V roce 2020 se pasivní radiolokátory Vera NG prodražily dvojnásobně;[5] v dubnu 2021 francouzské houfnice Nexter vybrané bez soutěže jako nejlevnější stojí místo šesti 8,1 mld. Kč a izraelský protiletadlový komplet místo 10 má stát 15 mld. Kč.[6]

Navzdory pandemii Covid-19 se dosud nepodařilo najít „využití pro Centrum biologické ochrany Těchonín (společné užívání centra s dalšími ministerstvy a organizacemi, které jsou zapojeny do bezpečnostního systému ČR, nebo v rámci mezinárodní spolupráce), nebo jeho provoz zastavit.“[7]

Rovněž neplatí, že by Česká republiky chtěla „maximálně využívat služeb akviziční Agentury NATO pro údržbu a zásobování (NATO Maintenance and Supply Agency, NAMSA).“ přestože tyto nákupy umožnují při sloučení poptávky za více států dosáhnout nejenom možnost množstevní slevy, ale zejména uspořit na dani z přidané hodnoty.

Ministerstvo obrany se stále potýká s tím, že není schopné utrácet prostředky státního rozpočtu, které jsou mu přiděleny zákonem [8] a problém řeší udělováním záloh dodavatelům. Ti tak vlastně přestávají v případě vojenských zakázek hospodařit na vlastní riziko.

Navzdory vůli občanů České republiky, co je nežádoucí ve fungování Ministerstva obrany, vyjádřené v roce 2011 v Bílé knize o obraně, bylo toto – ANO – řízeno zcela jinak, než by byla řízena prosperující firma.Přehled ministrů obrany:

 
Eva Hromádková
komunikace Sítě
Sdílet: